เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายชนิดภายนอก Hypo – Hyperthermia

Available in stock

Quick Overview

  • Easy and quick start-up of the non-invasive temperature control system
  • Optimum temperature transfer via reusable HICO water pads
  • Connections for two HICO water pads
  • Nursing staff has free access to the patients since they are positioned on the water pads.
  • Microprocessor-controlled Peltier technology ensures smooth and quiet operation of the powerful system.
  • Compact stationary unit, available with a tilt-resistant castor stand
  • เป็นเครื่องที่ใช้สําหรับทําการควบคุมและปรับอุณหภูมิของผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยการใช้แผ่นผ้าห่มไฮโดรเจล ยึดติดกับผิวร่างกายของผู้ป่วย เครื่องจะใช้น้ําเป็นตัว ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้สูงขึ้น หรือลดลง

The site is under maintenance. Sorry for your inconvenience. Dismiss